Persbericht,
Gemert, januari 2013


BL Huisvesting presenteert compleet plan opwaardering Bossche Boulevard

Realisatie Futurum voorkomt koopkrachtvlucht uit 's-Hertogenbosch


Met de realisatie van Futurum geeft ontwikkelaar BL Huisvesting de gemeente 's-Hertogenbosch een concreet instrument in handen om de lokale economie een impuls te geven. Het betreft de ontwikkeling van de grootschalige detailhandelsvoorzieningen uit het grotere masterplan 'Futurum' en daarmee de vestiging van minimaal twee internationale detailhandelformules op de Bossche Boulevard als aanvulling van het bestaande winkelaanbod van de binnenstad. Niet alleen wordt hiermee de zo gewenste opwaardering van de Bossche Boulevard gerealiseerd, ook kan de gemeente 's-Hertogenbosch haar ambities waarmaken, zo concludeert Adviesbureau Seinpost. In een uitgebreid rapport stelt dit bureau dat koopkracht wegvloeit uit 's-Hertogenbosch indien de omgeving Bossche Boulevard niet wordt opgewaardeerd conform de plannen van BL Huisvesting. Bovendien, zo vervolgt het onderzoeksbureau haar conclusies, kan 's-Hertogenbosch de ambitie om eredivisie te spelen op het gebied van winkelvoorzieningen niet waarmaken, zonder realisatie van Futurum.


Klaar voor realisatie en injectie Bossche economie
De plannen voor de opwaardering van de Bossche Boulevard dateren al uit 2010, toen ontwikkelaar BL Huisvesting de kansrijke ontwikkeling Futurum voor het eerst aan de gemeente 's-Hertogenbosch presenteerde. BL Huisvesting: "De eerste reacties waren uiterst positief, zeker nadat het masterplan op essentiële punten op aangeven van de gemeente is aangepast. Alle partijen staan in de startblokken om het ondernemersklimaat in 's-Hertogenbosch een enorme injectie te geven."


Commitment internationale winkelketens
In aanvang betrof het masterplan Futurum hoogbouw voor onder andere kantoorruimte, uitgaansmogelijkheden en een ontwikkeling met volumineuze detailhandel. Inmiddels is het plan doorontwikkeld en betreft het de kansrijke kern van het plan: de nieuwbouw van volumineuze detailhandel in de vrijetijdsbesteding, waarvoor twee internationale formules belangstelling hebben. De formules willen op een (zicht)locatie aan de A2 zitten. "Tot op heden hebben wij de ruimten gereserveerd voor de formules", aldus BL Huisvesting. "Maar het zal voor zich spreken dat zij op een gegeven moment ook andere steden rondom ‘s-Hertogenbosch zullen gaan bekijken. Dat zou een enorme gemiste kans zijn en een financiële strop voor de lokale economie".


In alle opzichten kansrijk
Kort samengevat is de realisatie van Futurum een mes dat aan meerdere kanten snijdt: economische opleving, werkgelegenheid, kwaliteitsverbetering Bossche Boulevard en verwezenlijking van de ambities van de gemeente 's-Hertogenbosch. Futurum wordt als ontwikkeling gestoeld op de Green Boulevard ontwikkelmethode van BL Huisvesting. Dit is een integrale gebiedsontwikkeling op basis van duurzaamheid en innovatie. Een Green Boulevard wordt opgebouwd uit elementen uit de dagelijkse beleving van een mens, zoals werken (Green Tower), winkelen (Green Mall), genieten (Green Experience) en wonen (Green Living). Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt een Green Boulevard ingevuld in het horizontale of verticale vlak. In verstedelijkte gebieden met weinig ruimte, gaat een Green boulevard de hoogte in. De nieuwbouw is energieneutraal, wekt zelfs (groene) energie op en zou 's-Hertogenbosch de primeur bezorgen van de eerste duurzame grootschalige detailhandelsvoorziening van Nederland.


Positief getoetst aan beleidsvisie gemeente
Het plan 'Futurum' is door een onafhankelijk adviesbureau in het kader van de Nota Detailhandel 's-Hertogenbosch 2011 getoetst. De conclusie hiervan is meerledig en bevestigt dat uitvoering van het plan Futurum in lijn ligt met het beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch en de ambitieuze doelstelling die daarin staat verwoord: detailhandelsvoorzieningen van eredivisieklasse. Daarvoor is echter een flinke kwaliteitsimpuls nodig, aangezien het bestaande aanbod bij lange niet hieraan beantwoordt. De realisatie van Futurum zorgt voor die kwaliteitsimpuls. De toetsing betreft tevens de invloed van Futurum op de bestaande winkelvoorzieningen, zowel in het plangebied als de detailhandel in het stadscentrum. Ook op dit vlak is het rapport helder: de winkelformules en aanvullende faciliteiten, zoals horeca en andere services, binnen Futurum hebben een aanzuigende werking voor de detailhandel in het plangebied (Bossche Boulevard). De verwachting is bovendien dat bezoek aan de nieuwe voorzieningen tevens leidt tot meer traffic naar de bestaande winkelvoorzieningen in het stadscentrum.


Per direct mogelijk: succesvolle realisatie ambities 's-Hertogenbosch
Ook stedenbouwkundig betekent Futurum een verbetering van de kwaliteit. De huidige staat en inrichting van de Bossche Boulevard is in dit kader al jaren onderwerp van gesprek. Met de komst van Futurum krijgt 's-Hertogenbosch een entree die van het gewenste hoge beeldkwaliteitsniveau is. En gezien de inspanningen in het plangebied zelf zal ook het aangezicht en de beleving van de Bossche Boulevard sterk verbeteren, met alle positieve effecten op het imago van de stad van dien. Wat dit laatste betreft, is de realisatie van Futurum ook een duidelijk signaal: 's-Hertogenbosch is een stad met visie en ondernemingszin, waar kansrijke initiatieven worden omarmd tot een succes worden.


Einde bericht.